Bulan: Mei 2014

PENULISAN KITAB FIQIH – MATAN, SYARAH dan HASYIAH


syairSecara umum terdapat berbagai cara dan jenis penulisan para fuqaha dalam bidang Ilmu fiqh. Namun dari kesemua bentuk penulisan tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok :

1. Matan

2. Syarh

3. Hasyiah

Mari kita lihat satu persatu apa maksud dari ketiga jenis penulisan tersebut.

Matan :

Matan adalah kitab yang ditulis secara ringkas. Penulis hanya memuatkan fakta-fakta penting tanpa (lebih…)

Iklan